\
Tin tức / Tin tức Việt Nam năm 2012
Chiêu sinh lớp CME chuyên đề: Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy (15 – 16/11/2012) Chiêu sinh lớp CME chuyên đề: Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy (15 – 16/11/2012) Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp CME chuyên đề: PHẪU THUẬT GAN – MẬT – TỤY
Chiêu sinh lớp: Thay khớp gối căn bản (30/11/2012 – 01/12/2012) Chiêu sinh lớp: Thay khớp gối căn bản (30/11/2012 – 01/12/2012)
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp: THAY KHỚP GỐI CĂN BẢN
Thông báo về việc phát triển Tạp chí Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam Thông báo về việc phát triển Tạp chí Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam
Tạp chí Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam được cấp phép xuất bản từ tháng 8/2011. Tạp chí đã được cấp mã số chuẩn quốc tế và được đưa vào danh sách những tạp chí tính điểm công trình khoa học.
Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực Khóa 03 Chiêu sinh lớp: Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực Khóa 03
Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực Khóa 03