\
Sự kiện / Trung tâm năm 2013
Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi khớp- Khóa 19 Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi khớp- Khóa 19 Ngày 15/07/2013, Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (ĐHYD) phối hợp cùng Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, ĐHYD TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi khớp” – Khóa 19.
Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng- Khóa 32 Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng- Khóa 32
Ngày 01/07/2013, Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (ĐHYD) phối hợp với Bộ môn Ngoại Tổng quát, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” – Khóa 32
Thông báo về việc nhận chứng nhận: phẫu thuật nội soi mũi xoang khóa 16 Thông báo về việc nhận chứng nhận: phẫu thuật nội soi mũi xoang khóa 16
Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh trân trọng mời học viên đã tham gia lớp phẫu thuật nội soi mũi xoang khóa 16 (17/09/2012 – 13.11.2012).
Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi căn bản – Khóa 42 Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi căn bản – Khóa 42
Ngày 06/05/2013, Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi căn bản” - Khóa 42.
Khai giảng lớp: Phẫu thuật nội soi Mũi xoang căn bản - Khóa 17 Khai giảng lớp: Phẫu thuật nội soi Mũi xoang căn bản - Khóa 17
Ngày 06/05/2013, Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (ĐHYD) phối hợp với Bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi Mũi xoang căn bản” – Khóa 17.
1 2