Hiện tại, các nội trú Ngoại chúng em có một buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng đề học tập trao đổi kinh nghiệm
Tên của buổi sinh hoạt này là GSCORE (General Surgery: Challenge of Residents)
Chúng em hiện tại chỉ sinh hoạt với nhau qua Facebook
Nếu thuận lới, em mạn phép xin các Thầy cho chúng em một box trong 4rum là GSCORE để chúng em tiện việc sinh hoạt và post bài ạ
Em xin chân thành cám ơn các Thầy!