\

Lớp: Phẫu thuật nội soi khớp khóa 22

Ngày bắt đầu 09/03/2015 | Ngày kết thúc 08/05/2015

THỨ

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GIẢNG VIÊN

ĐỊA ĐIỂM

Hai 09/03/2015 13:30 - 14:00 Khai giảng TS BS. Bùi Hồng Thiên Khanh Giảng đường A
Bệnh viện Đại học Y Dược
14:00 - 15:00 Tổng quan về phẫu thuật nội soi TS BS. Bùi Hồng Thiên Khanh
Ba 10/03/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS Dương Đình Triết Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 12/03/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Lê Tường Viễn Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 13/03/2015 13:30 - 15:00 Tổng quan và tổ chức phẫu thuật nội soi khớp ThS BS. Dương Đình Triết Giảng đường A
Bệnh viện Đại học Y Dược
Dụng cụ và trang thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi chỉnh hình
Hai 16/03/2015 13:30 - 15:00 Tính năng kỹ thuật của trang thiết bị nội soi (nguồn sáng, camera,…) KS. Đoàn Anh Tuấn Phòng họp khoa CĐHA
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Ba 17/03/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Nguyễn Đức Thành Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 19/03/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Nguyễn Thành Nhân Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 20/03/2015 13:30 - 15:00 Ứng dụng nội soi trong điều trị thoái hóa khớp và 1 số bệnh lý khác TS BS. Bùi Hồng Thiên Khanh Giảng đường A
Bệnh viện Đại học Y Dược
Hai 23/03/2015 13:30 - 15:00 Phẫu thuật nội soi khớp vai ThS BS. Tăng Hà Nam Anh Giảng đường A
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Ba 24/03/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Dương Đình Triết Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 26/03/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Lê Tường Viễn Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 27/03/2015 13:30 - 15:00 Tổn thương sụn chêm khớp gối TS BS. Trương Trí Hữu Giảng đường A
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Hai 30/03/2015 13:30 - 15:00 Giải phẫu-chức năng khớp gối, khớp vai  ThS.BS Trần Văn Bé Bảy  Giảng đường A
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Cách khám khớp gối, khớp vai: Chẩn đoán các tổn thương thường gặp và điều trị
Ba 31/03/2015 13:00 - 17:00 Thực hành trên thi thể TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh Bộ môn Giải phẫu
01/04/2015 13:00 - 17:00 Thực hành trên thi thể TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh Bộ môn Giải phẫu
Năm 02/04/2015 13:00 - 17:00 Thực hành trên thi thể TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh Bộ môn Giải phẫu
Sáu 03/04/2015 13:00 - 17:00 Thực hành trên thi thể TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh Bộ môn Giải phẫu
Hai 06/04/2015 13:30 - 15:00 Lịch sử nội soi. Các  bước thăm khám nội soi khớp gối. Chẩn đoán, điều trị các tổn thương thường gặp qua nội soi gối và tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối qua nội soi PGS TS. Đỗ Phước Hùng Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Ba 07/04/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Dương Đình Triết Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 09/04/2015 14:00 - 16:00 Thực tập trên mô hình ThS BS. Lê Tường Viễn Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 10/04/2015 13:30 - 15:00 Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng sau mổ nội soi khớp gối, vai ThS. Nguyễn Thi Hương Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Hai 13/04/2015 13:30 - 15:00 MRI chẩn đoán tổn thương khớp gối, khớp vai BSCK1 Võ Phương Trúc Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược
Ba 14/04/2015 14:00 - 16:00 Thực hành trên mô mình ThS BS. Nguyễn Đức Thành Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 16/04/2015 14:00 - 16:00 Thực hành trên mô mình ThS BS. Nguyễn Thành Nhân Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 17/04/2015 13:30 - 15:00 Vô cảm trong phẫu thuật nội soi khớp gối & khớp vai  TS BS Phan Tôn Ngọc Vũ Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Hai 20/04/2015 13:30 - 15:00 Phẫu thuật nội soi khớp háng ThS BS. Phạm Quang Vinh Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Ba 21/04/2015 14:00 - 16:00 Thực hành trên mô mình ThS BS. Dương Đình Triết Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 22/04/2015 14:00 - 16:00 Thực hành trên mô mình ThS BS. Lê Tường Viễn Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 24/04/2015 13:30 - 15:00 Dạy bù lý thuyết   Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Hai 04/05/2015 13:30 - 15:00 Dạy bù lý thuyết   Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Ba 05/05/2015 14:00 - 16:00 Thi thực hành trên mô mình TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Năm 07/05/2015 14:00 - 16:00 Thi thực hành trên mô mình TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm
Đại học Y Dược TPHCM
Sáu 08/05/2015 13:30 - 15:00 Thi lý thuyết   Giảng đường B
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Các lớp khác
Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 28 10/07/2017 08/09/2017 Xem thông tin
Phẫu thuật nội soi khớp khóa 27 20/02/2017 20/04/2017 Xem thông tin