\

Mời tham dự Hội nghị trực tuyến ELSA 2020

9/8/2020
THÔNG BÁO
Mời tham dự Hội nghị trực tuyến ELSA 2020
Chủ đề: Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong thời kỳ gián đoạn  (MIS in Era of Disruption).

Thời gian: Từ ngày 11/9/2020 – 12/9/2020.

Hình thức: Trực tuyến.

Chương trình chi tiết và đăng ký tham dự miễn phí:https://elsa.miceair.com/

Để cập nhật các thông tin mới nhất, người tham dự có thể truy cập vào website của Hội ELSA theo đường linkwww.elsasociety.org. Hoặc tải ứng dụng của Hội như sau: ELSA Society (trên Apple Store cho thiết bị iOS) hoặc ELSAapp (trên Google Play cho thiết bị Android).

Trân trọng thông báo.